នាឱកាស​ឆ្លង​ឆ្នាំ​សកល ២០១៨-២០១៩ មាន​ភ្ញៀវទេសចរ ចេញ​ដើរ​កម្សាន្ត​នៅ​ទូទាំងប្រទេស​ជាង ៣​លាន​នាក់​ – CEN