ដំណឹង​អំពី​ជំរឿន​សត្វ​ក្រៀល នៅ​តំបន់ការពារទេសភាព​បឹង​ព្រែក​ល្ពៅ និង​អន្លង់​ព្រីង មាន​ជាង​១០០​ក្បាល​ – CEN