បុករះបន្តគ្នារវាងរថយន្តធំនិងរថយន្តតូចប្រមាណ​១០គ្រឿង នៅម្តុំជិតលោកយាយម៉ៅពេជ្រនិល​ផ្លូវជាតិលេខ៤ – CEN