សហគមន៍​អឺរ៉ុប ៖ ការ​ដាក់ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ផែនការ​សកម្មភាព​ជាតិ​គីមី ជីវសាស្ត្រ វិទ្យុ​សកម្ម និង​នុយក្លេអ៊ែរ នៅ​កម្ពុជា​ – CEN