អ្នកទេសចរ​រាប់ពាន់​នាក់​កំពុង​ភៀសខ្លួន​ចេញពី​កោះ​ថៃ ខណៈ​ខ្យល់ព្យុះ​កំពុងតែ​ធ្វើ​ដំ​ណើរមក​ – CEN