ព្រែក​ទាល់ ត្រូវ​ចាត់ទុក​ថា ជា​តំបន់​ដែល​មាន​ពពួកសត្វ​ស្លាប​កម្រៗ រស់នៅ​ច្រើនជាងគេ​បំផុត នៅលើ​ពិភពលោក​ – CEN