ផ្លែឈើ ៥​ប្រភេទ ដែល​មិន​គួរ​ទទួល​ទាន​នៅពេល​យប់​ – CEN