ចុះ​រៀបចំ​សោ​ភ័​ណ្ឌ​ភាព អនាម័យ នៅ​ជុំវិញ​ផ្សារ​វាល​យន្ត​ ក្រុង​ស្វាយរៀង​ – CEN