រលក​សមុទ្រ​ធំៗ វាយប្រហារ​តូប​លក់ដូរ របស់​អាជីវករ និង​លំនៅដ្ឋាន នៅ​ឆ្នេ​របាក់​ខ្ល​ង​ – CEN