អា​មេ​រិច នឹង​បញ្ជូន​អវកាស​និក ទៅ​ស្រាវជ្រាវ​លើ​ឋាន​ព្រះ​ច័ន្ទ​សារជាថ្មី​ – CEN