ប្រធានាធិបតី​តៃវ៉ាន់ សុំ​ការគាំទ្រ​ពី​អន្តរជាតិ ដើម្បី​ការពារ​ខ្លួន​ពី​ការ​គំរាម​របស់​ចិន​ – CEN