​រដ្ឋបាល​សាលាខេត្ត​កំពត អះអាង​ពី​ភាពជោគជ័យ នៃ​ការរៀបចំ​កម្មវិធី​ឆ្លង​ឆ្នាំ​សកល ២០១៨-២០១៩ – CEN