ស្លាប់​២​នាក់​និង​របួសធ្ងន់​៤​នាក់​ក្នុង ករណី​គ្រោះ​រថយន្តបុក​រថយន្ត នៅ​ក្រុង​បាវិត​ – CEN