តុលាការ​កោះហៅ​លោក គង់ គាំ សាកសួរ​ក្នុងនាម​សាក្សី ក្នុង​សំណុំរឿង លោក កឹម សុខា​ – CEN