ក្រុម​ស៊ីផឹក​ទំនាស់​ពាក្យសំដី​បើកឆាក​ប្រយុទ្ធ​គ្នា កាប់​ដាច់​ម្រាមដៃ​ – CEN