​រថយន្ត​កុង​តឺ​ន​រ័ និង​រថយន្ត​ដឹក​ថ្ម​គ្រួស នៅ​ម្តុំ​ចំការ​ដូងប្រេង​ – CEN