តារា​សិច​ស៊ិ រតនៈ ពិសី ប៊ិះ​ចោល​ឆ្អឹង​នៅ​សមុទ្រ​កោះរ៉ុង​ – CEN