បាក់​អណ្តូងរ៉ែ​នៅ​អាហ្គានីស្ថាន សម្លាប់​មនុស្ស ៣០​នាក់​ – CEN