មើល​សម្រស់​ស្រី​ស្អាត​រុស្ស៊ី​ស្អាត​ប៉ុណ្ណា បានជា​ស្តេច​ម៉ាឡេស៊ី​ពេញ​ព្រះទ័យ​ដល់​ថ្នាក់​សុខចិត្ត​ដាក់​…​រាជសម្បត្តិ ! – CEN