ទំនាយ​ស្រី​ចំណាស់​ពិការភ្នែក ដ៏​ល្បី​ពេញ​ពិភពលោក សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១៩ មិនទាន់​អី ឃើញ​ភ្លាម​ពិតជា​ស័ក្តិ​សិទ្ធ​គួរឲ្យ​…​ខ្លាច​! – CEN