កម្លាំង​ប៉េអឹម​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ចាប់ខ្លួន​ពលរដ្ឋ​តវ៉ា​លើ​ទំនាស់​ដីធ្លី ៤​នាក់​ទៀត តាម​បង្គាប់​ចិត្ត​ឈ្មួញ​ – CEN