​រថភ្លើង​Tramway ស៊េរី​ទំនើប ៣​គ្រឿង មកដល់​ទឹកដី​កម្ពុជា​ – CEN