ក្រុមហ៊ុន​ថៃ មាន​គម្រោង​បង្កើត​ចម្ការ និង​ដាំដំឡូង​មី នៅលើ​ផ្ទៃដី​ចំនួន ៤ ០០០​ហិកតា នៅ​ស្រុក​សំរោង​ – CEN