ការកាប់​ឈើ​ខុសច្បាប់ នៅតែ​បន្ត​កើតមាន ហើយ​ស្នើ​ឲ្យ​ដាក់​ទោសទណ្ឌ ចំពោះ​សកម្មភាព កាប់បំផ្លាញ​ព្រៃឈើ​ – CEN