ជម្លោះ​ឌឺដង​ដាក់គ្នា ស្ទាក់​វ៉ៃ និង​កាប់ , ម្នាក់​ដេកពេទ្យ ម្នាក់​ជាប់​ខ្នោះ និង​ម្នាក់​រត់​បាត់​ – CEN