ក្រសួង​ទេសចរណ៍ បង្ហាញ​សក្តានុពល​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ដ៏​ស្រស់ត្រកាល នៃ​សមុទ្រ​ព្រៃឈើ​នៅ​តំបន់​អា​រ៉ែ​ង​! – CEN