កម្ពុជា​-​ថៃ ជួបប្រជុំ​គ្នា​នៅ​ច្រក​អានសេះ ដើម្បី​ជំរុញ​បើក​ច្រក​នេះ​ទៅ​ជា​ច្រកទ្វារ​អន្ដរជាតិ​អាន​សេះ ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះវិហារ​ – CEN