ទា​ហ៊ាន ២​នាក់​ស្លាប់ ៨​នាក់ ត្រូវ​ចាប់​ខ្លួន ក្នុង​ការ​ប៉ុន​ប៉ង​ធ្វើរដ្ឋ​ប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​ហ្គាបុង – CEN