រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ស្នើសុំ​ជំនួយ​បច្ចេកទេស សម្រាប់​កសាង​រចនាសម្ព័ន្ធ ពាណិជ្ជកម្ម តាម​ប្រព័ន្ធ​អេ​ទ្បិ​ច​ត្រូ​និក ពី​ប្រទេស​ជប៉ុន​ក្នុង​ទឹកប្រាក់ ៣០០ លាន​ដុល្លារ​ ​ – CEN