រដ្ឋ​មន្ត្រី​សាធារណការ ប្រកាស​បិទ​ក្រុមហ៊ុន​កែច្នៃ​យានយន្ដ គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ – CEN