យុវតី​អារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីត ដែល​មិន​ហ៊ាន​ត្រឡប់​ទៅ​ស្រុក ​ព្រោះ​ខ្លាច​គ្រួសារ​សម្លាប់ ពេល​នេះ​ទទួល​ការគាំទ្រ​ពី UN ​ជា​ជនភៀសខ្លួន​ – CEN