បទពិសោធន៍ ៖ រើស​អ្នក​កំដរ “​កូនក្រមុំ​” បើ​បែប​នេះ មិន​ឲ្យ​កូនកម្លោះ​…​ស្រឡេវ​ភ្នែក​ម្តេច​បាន​! – CEN