រឿង​លក់ស​.​ជ​.​ណ​របស់​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ទៅ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​មួយ ផ្តន្ទាទោស​ឧកញ៉ា ប៊ុន ស៊ីថា ដាក់ពន្ធនាគារ​ពីរ​ឆ្នាំ និង​សង​ប្រាក់​ទៅ​ដើមបណ្តឹង​ជិត​២​លាន​ដុល្លារ​ – CEN