លោក គង់ គាំ និង លោក គង់ បូរ៉ា ពីរ​នាក់​ឪពុក​និង​កូន ដាក់​លិខិត​ចូល​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដើម្បី​លើកលែងទោស ធ្វើ​នយោបាយ​ឡើងវិញ​ – CEN