ឃាត់​រថយន្ត​ដឹកទំនិញ​ធុន​ធំ ចេញ​ចូល​រាជធានី ខុស​ម៉ោង​កំណត់ ចំនួន​៩៦​គ្រឿង​ – CEN