នាយ​ឧត្តមសេនីយ៍ ម៉ក់ ជី​តូ ៖ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨ រឹបអូស​ថ្នាំ​ជាង ៥០០​គីឡូក្រាម​ – CEN