​ប្រើ​សម្តី​មិន​ពិចារណា ពាក្យ​ច​ចាម​អារាម​គ្មាន​មូលដ្ឋាន​ពេល​ខ្លះ​បែរជា​ជួយ​ប្តូរ​និស្ស័យ​…​មនុស្ស​ម្នាក់​ទៅ​វិញ​ដែរ​តើ​! – CEN