ចម្លែក​អស្ចារ្យ យក​ស្រា​បៀ​រ​៥​លីត្រ សង្គ្រោះ​ជីវិត​អ្នកពុល​…​ស្រា​! – CEN