អនុក្រឹត្យ​កំណត់​យក បឹង​លំ​កុដ នៅ​ខេត្ត​រតនគិរី​ធ្វើជា តំបន់ការពារទេសភាព​ – CEN