សហគមន៍​ព្រៃ​ឡ​ង់ នឹង ប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ព្រៃ​ឡង់ និង​បំបួស​ដើមឈើ ដែល​ជា​ព្រៃរបស់​យើងទាំងអស់គ្នា​ – CEN