មេខ្លោង​គ្រឿងញៀន​ម្នាក់ ត្រូវ ជាប់ពន្ធនាគារ​១៥​ឆ្នាំ និង​បក្ខពួក​៥​នាក់ ម្នាក់ៗ​ជាប់គុក​៣​ឆ្នាំ​ – CEN