លោក ខេរៈ សិរី​មន្ត បង្ហាញ​ភាព​ផ្អែម​ល្ហែម ក្រោយពេល​ចំណង​ស្នេហ៍​បើកចំហ – CEN