ក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានក្រុងស្វាយរៀង ចុះ​ពិនិត្យ​ការស្ថាបនា​ផ្លូវ​លំ​មួយ​ខ្សែ​នៅ​សង្កាត់​ចេក – CEN