ជា​ឱកាស​ល្អ​សម្រាប់​ចង់​រស់​នៅ​ក្រៅប្រទេស ព្រោះ​កាណាដា​មាន​គំរោង​ទទួលយក​ជនអន្តោប្រវេសន៍​ ១​លាន​នាក់​ទៀត​ – CEN