សម្តេច​តេ​ជោ ស្នើ​អ្នកសារព័ត៌មាន រក្សា​តម្លៃ​របស់ខ្លួន ត្រូវធ្វើ​ព័ត៌មាន​ដែល​ច្បា​ស់ពិត ហើយ​កុំ​ដើរតួ​ជា​តុលាការ​កាត់ក្តី​ – CEN