កម្ពុជា​-​វៀតណាម ចេញ​សេចក្តីប្រកាស​រួម ស្ដីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និង​ការអភិវឌ្ឍ​បណ្តា​ខេត្ត​ជាប់​ព្រំដែន​ – CEN