វិវាទ​ដីធ្លី ប្រជាពលរដ្ឋ ជាង​៤០០​គ្រួសារ ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូ​មេមត់ បញ្ឈប់​ការឡើង​មក​តវ៉ា​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​នៅ​មូលដ្ឋាន​ – CEN