​វ័យ ៥១​ឆ្នាំ​ទៅ​ហើយ កីឡាករ​បាត់​ទាត់​ជប៉ុន​ម្នាក់​នេះ នៅ​តែ​ទទួលបាន​ការចុះ​កុងត្រា​លេង​ថ្មី​ទៀត​ – CEN