រថយន្ត​ក្រឡុក​ស៊ីម៉ង់ត៍ បើក​បុក​ចូល​ផ្ទះ​ពលរដ្ឋ ផ្អើល​ក្រុងព្រះសីហនុ​ – CEN