ក្រុម​ភ្លេង​មក​សុំផ្ទះ​ដេក​មួយ​យប់​ ម្ចាស់ផ្ទះខំ​យក​ភួយ​និង​ខ្នើយឡើង​លើ​ផ្ទះ​ ដើម្បី​រៀបចំ​កន្លែងឲ្យ​ចៃដន្យ​ឡើងលើជណ្តើរបាន​៣កាំ ​ក៏ធ្លាក់​ដាច់​ផ្ងារ​មក​ក្រោយ​បោក​ក្បាល​ស្លាប់​ភ្លាមៗ​ – CEN